card

MPM ДИЗЕЛЬ ТҮЛШНИЙ СИСТЕМИЙН БҮРЭН ЦЭВЭРЛЭГЧ

Танилцуулга

MPM БРЭНДИЙН ДИЗЕЛЬ СИСТЕМИЙН ИЖ БҮРЭН ЦЭВЭРЛЭГЧ НЬ АВТОМАШИНЫ ФОРСУНК БОЛОН ДИЗЕЛЬ ТҮЛШНИЙ СИСТЕМИЙГ БҮХЭЛД НЬ ЦЭВЭРЛЭДЭГ. МӨН ЭНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН НЬ ЦЕТАН ӨСГӨГЧ, ДИЗЕЛЬ ТҮЛШНИЙ НАСОСЫГ ТОСЛОХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ НЭМЭЛТ БОДИСУУДЫГ ӨӨРТӨӨ АГУУЛДАГ.


- ФОРСУНК БОЛОН ТҮЛШНИЙ СИСТЕМИЙГ БҮХЭЛД НЬ ЦЭВЭРЛЭНЭ.

- ХӨДӨЛГҮҮР БА ТҮЛШНИЙ ШАТАЛТЫГ САЙЖРУУЛНА.

- ЦЕТАНЫ ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛДЭГ.

- ДИЗЕЛЬ ТҮЛШНИЙ НАСОСЫГ ТОСЛОДОГ.

- ШАТАЛТЫН КАМЕРЫН БОЛОН НҮҮРСТӨРӨГЧӨӨС ҮҮССЭН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛДАГ.

- ТҮЛШНИЙ ЗАРЦУУЛАЛТ, ХОРТ ХИЙН ЯЛГАРУУЛАЛТЫГ БУУРУУЛДАГ

АШИГЛАЛТ: ДИЗЕЛЬ ТҮЛШЭЭР АЖИЛЛАДАГ ТУРБОТОЙ БОЛОН ТУРБОГҮЙ ЕРДИЙН БҮХ ДИЗЕЛЬ ХӨДӨЛГҮҮРҮҮДЭД ЗОРИУЛАГДСАН.

ДИЗЕЛЬ ТҮЛШЭЭР ЦЭНЭГЛЭХЭЭС ӨМНӨ 250 МЛ-ИЙН САВАЛГААТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БҮХЭЛД НЬ БАНКИНД ХИЙНЭ. НЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ 40-60 ЛИТР ТҮЛШИНД ХИЙНЭ. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ТОГТМОЛ ХЭРЭГЛЭХ НЬ ТҮЛШНИЙ СИСТЕМИЙН АРЧИЛГАА БОЛЖ ЧАНАР МУУТАЙ ДИЗЕЛЬ ТҮЛШНЭЭС ҮҮСЭХ ЭВДРЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ДАВУУ ТАЛТАЙ.