card

MPM БЕНЗИН СИСТЕМ БҮРЭН ЦЭВЭРЛЭГЧ

Танилцуулга

MPM - ИЖ БҮРЭН БЕНЗИН СИСТЕМ ЦЭВЭРЛЭГЧ НЬ БЕНЗИН ФОРСУНК, КАРБЮРАТОР, ХАВХЛАГА, ХААЛТ ЗЭРЭГ МАШИНЫ БЕНЗИН СИСТЕМИЙГ БҮХЭЛД НЬ ИЖ БҮРЭН ЦЭВЭРЛЭДЭГ.


- БӨГЛӨРСӨН БЕНЗИН ТООСРУУЛАГЧ /ФОРСУНК/, БОХИР КАРБЮРАТОР, ХАВХЛАГА, ХААЛТУУД ЗЭРЭГ БЕНЗИН СИСТЕМИЙГ БҮХЭЛД НЬ ЦЭВЭРЛЭНЭ. 

- ХӨДӨЛГҮҮР БОЛОН БЕНЗИН ШАТАЛТЫН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛНА.

- НОРМАЛЬ УНАЛТ, ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ДОГОЛЫГ АРИЛГАНА.

- БЕНЗИН СИСТЕМИЙГ ЗЭВРЭЛТЭЭС СЭРГИЙЛНЭ.

- БЕНЗИН ЗАРЦУУЛАЛТ, ХОРТ ХИЙН ЯЛГАРУУЛАЛТЫГ БУУРУУЛНА.

АШИГЛАЛТ: ЭТИЛЬТЭЙ ЭСВЭЛ ЭТИЛЬГҮЙ БЕНЗИНЭЭР АЖИЛЛАДАГ ТООСРУУЛАГЧ /ФОРСУНК ЭСВЭЛ КАРБЮРАТОР БҮХИЙ БҮХ БЕНЗИН ХӨДӨЛГҮҮРТ АШИГЛАЖ БОЛНО. КАТАЛИТИК ХӨРВҮҮЛЭГЧ СУУРИЛУУЛСАН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД АШИГЛАХАД ТОХИРОМЖТОЙ.

БЕНЗИН ШАТАХУУНААР ЦЭНЭГЛЭХЭЭС ӨМНӨ 250 МЛ-ИЙН БҮТЭН САВЫГ БАНКИНД ХИЙНЭ. 40-60 ЛИТР БЕНЗИНД 1 САВЫГ ХИЙНЭ. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ТОГТМОЛ АРЧИЛГААНЫ ЭСВЭЛ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГООР ХИЙЖ АШИГЛАЖ БОЛНО.