card

16000CH Дээд зэргийн бүтэн синтетик тос ATF +4

Танилцуулга

Энэхүү дээд зэргийн бүтэн синтетик Long Life ATF +4 автомат хурдны хайрцгийн тосыг Chrysler, Jeep машины автомат хурдны хайрцагт зориулан бүтээсэн. Мөн бусад үйлдвэрлэгч нарын шаарддаг MS 9602 (ATF +4) эсвэл MS 7176E (ATF +4) гэсэн стандартад зориулан тусгайлан боловсруулсан болно.

 


Тосны нэр : 16000CH

Савлагаа : 1 литр, 4 литр, 20 литр

Тос шалгах : 24 сар эсвэл 30,000км тутам

Тос солих : 50,000 – 60,000 км тутамд

Улирал : Бүх улиралд хэрэглэнэ

 

  • Chrysler MS-7176E (ATF+4) / MS-9602 (ATF+4)
  • Dodge MS-9602 (ATF+4)
  • Fiat 9.55550-AV4
  • Jeep MS-7176E (ATF+4)